Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı -Seviye 6

11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı -Seviye 6

Son Başvuru Tarihi : 9 Temmuz 2018
Teorik Sınav Tarihi : 14 Temmuz 2018 Cumartesi
Teorik Sınav Saati: 16:00
Uygulama Sınav Tarihi : 14 Temmuz 2018 Cumartesi (
Başvuru sayısına bağlı olarak takip eden günlerde devam edebilir.)
Uygulama Sınav Saati: 08:30-......

SONRAKİ YENİ SINAV 
Sınav Tarihi : 22 EYLÜL 2018 Cumartesi
Başvuru Tarihleri:  23 Temmuz 2018 - 14 Eylül 2018


Sınav Yeri : Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/Sakarya

İLK KEZ SINAVA KATILACAKLAR İÇİN SINAV ÜCRETİ: 800 TL

BELGE YENİLEME SINAV ÜCRETİ: 550 TL

BELGE BASIM ÜCRETİ : 150 TL (Belge almaya hak kazanan adaylar için ödeme tarihi ayrıca ilan edilecektir.)

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Ziraat Bankası
Hesap Sahibi : Sakarya Üniversitesi
Şube Kodu : 1946
Hesap No : 1946-29516353-5028
IBAN :  TR98 0001 0019 4629 5163 5350 28

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.


DİKKAT! Daha önce sınava giren adaylar, katılmak istedikleri her sınav için yeniden başvuru yapmak zorundadırlar. Aksi taktirde sınava giremeyeceklerdir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR

-Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olup,

 Not: 15 Temmuz 2018 tarihinden sonra yapılacak tüm sınavlarda ( 2.hak olsa dahi ) eğitim kanıtının sunulması,
-Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim alan herkes başvurabilir

Bu bağlamda getirilen eğitim şartı Ulusal Yeterliliğin rev.02 de aşağıdaki gibi yer almaktadır.  

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 
-Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak. 
-Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak.

 

Adaydan eğitim kanıtı olarak aşağıdaki kurumların herhangi birinden aldığı eğitime ilişkin belgeyi başvuru esnasında sunması istenir.

-Adayın çalıştığı kurum

-Üniversiteler

-M.E.B onaylı eğitim kurumları (Kurumun M.E.B onayı olduğuna dair belge)


  EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Önerilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği: 

A2 Yeterlilik Biriminin Kazandırılmasına İlişkin en az 48 saatlik eğitim (örgün veya uzaktan) aşağıdaki içerikte olmalıdır.

1. Danışmanlık Sürecini Planlama ve Yürütme 
1.1.Görüşme Öncesi Hazırlık Faaliyetleri 
1.2.Danışanla Görüşme Uygulaması (Bireysel ve Grup Bazlı) 
1.3.Danışanı Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları 
1.4.Danışan Eylem Planı Hazırlama ve İzleme 
1.5.Danışan Portföyünü Yönetme 
1.6.Dezavantajlı Bireylere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri 
1.7.İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama/Europass Sistemi 
2. Danışmanlık Etik, İlke ve Becerileri 
2.1.Danışmanlık Sürecinde Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri 
2.2.Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 
2.3.İhtiyaç Analizi Teknikleri 
2.4.Danışmanlık Sürecinde Etkili İletişim, Görüşme ve İkna Teknikleri 
2.5.Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri 
2.6.Temel Mentorluk ve Koçluk Teknikleri 
2.7.Temel İnsan ve İşsiz Psikolojisi Bilgisi 
2.8.Temel Sosyal Psikoloji Bilgisi 
2.9.Kariyer Planlama 
2.10. Stres ve Öfke Yönetimi 
2.11. Zor Kişiliklerle Başa Çıkma 
2.12. Zaman Yönetimi 
2.13. Beden Dili ve İmaj Yönetimi 
2.14. Duygusal Zekâ 
2.15. Motivasyon Yönetimi 
3. Çalışma Hayatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi 
3.1.Temel Çalışma Mevzuatı 
3.2.İşgücü Piyasası, İstihdam Hizmetleri ve Politikaları 
3.3.Meslek Analizi, Meslek Standardı ve Yeterliliklerin Kullanım Alanları  

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Önerilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği: 
  A3 Yeterlilik Biriminin Kazandırılmasına İlişkin en az 32 saatlik eğitim (örgün veya uzaktan)  aşağıdaki içerikte olmalıdır.
1. İşyeri ve Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Danışmanlık Hizmetlerini Planlama ve Yürütme 
1.1.Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri 
1.2.İşe Alım ve Yerleştirme Süreci 
1.3.İşyeri ve Eğitim Kurumu Ziyareti Uygulamaları 
1.4.Milli Eğitim ve Sınav Sistemi
2. Danışmanlık Becerileri 
2.1.Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri 
2.2. Etkili İletişim ve İkna Teknikleri 
2.3.Mülakat Teknikleri 
2.4.Sunum Teknikleri ve Uygulama 
2.5.Toplantı Yönetimi 
2.6.Tanıtım Yapma ve İşbirliği Geliştirme 
3. Temel Mevzuat ve Çalışma Hayatı 
3.1.İşgücü Piyasası Analizleri 
3.2.Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 
3.3.Temel Çalışma Mevzuatı ve Teşvikler 
3.4.Temel Mesleki Rehberlik ve Danışma Bilgisi 
3.5.Ulusal Yeterlilik Sistemi SINAV İÇERİĞİ

 İş ve Meslek Danışmanı -Seviye 6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. 

Teorik Sınav Konuları

 • A1/T1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim (20 Soru) (Çıkmış Sorular)
 • A2/T1 : Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (50 Soru) (Çıkmış Sorular)
 • A3/T1 : İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (20 Soru) (Çıkmış Sorular)
Performans(Uygulama) Sınav Konuları
 • A2/P1 : Danışan Görüşmesi Uygulaması 
 • A3/P1 : İşveren Görüşmesi Uygulaması
 • A3/P2 : Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 
**A3/ P2: Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Örnek Sunum Uygulaması konuları için tıklayınız.
**11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız. (Rev.02)


Birinci sınavda başarısız olan adaylar, ikinci sınavda sadece başarısız oldukları alandan ücretsiz olarak katılabileceklerdir.Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)
 • İlk kez katılacak adaylar:
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Lisans Diploması (Aslı ve fotokopisi)
  • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
  • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.
  İkinci kez katılacak adaylar:
  • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
  Üç ve daha fazla sayıda başvuru yapan adaylar:
  • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.
***Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

Bölüm Bazlı Sınav Ücretleri

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

11UY0017-6  A1-İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

100TL

A1/T1

100TL

11UY0017-6  A2- İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

250TL

A2/T1

100TL

A2/P1

150TL

11UY0017-6  A3- İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi

450 TL

A3/T1

100 TL

A3/P1

150TL

A3/P2

200TL

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel: 0850 303 26 54
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr
Gündemdeki Yeterlilikler