Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 12UY0095-5 / Servis Yöneticisi - Seviye 5

12UY0095-5 / Servis Yöneticisi - Seviye 5

12UY0095-5/ Servis Yöneticisi - Seviye 5

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../…/2016  Saat; 23:59

Sınav Tarihi

:

../...2016

Teorik Sınav

:

../../2016  Saat:14.00 (Tek Oturum)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

550 TL

Belge Ücreti

:

150 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

12UY093-3 / Servis Görevlisi - Seviye 3 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 11 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

:

İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı

A1/T1: Teorik Sınav

A2

:

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

A2/T1: Teorik Sınav

A3

:

İş Organizasyonu

A3/T1:Teorik Sınav

A4

:

Operasyon Yönetimi ve Denetimi

A4/T1:Teorik Sınav

A5

:

Operasyon Sonrası İşlemler

A5/T1:Teorik Sınav

A6

:

Periyodik İşlemler

A6/T1:Teorik Sınav

A7

:

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler

A7/T1:Teorik Sınav

Teorik Sınav (A1/T1,A2/T1,A3/T1 ,A4/T1 A5/T1, A6/T1 ve A7/T1 ) toplam  141  sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 210 dakikadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu               (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

(T1)-   İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı

Teorik Sınav (T1)

80

23

A2

(T1)-     Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

Teorik Sınav (T1)

80

15

A3

(P1)- İş Organizasyonu Uygulama Sınavı

Teorik Sınav (T1)

80

26

Performansa Dayalı Sınav (P1)

80

-

A4

(P1)-  Operasyon Yönetimi ve Denetimi

Teorik Sınav (T1)

80

20

Performansa Dayalı Sınav(P1)

80

-

A5

(P1)- Operasyon Sonrası İşlemler

Teorik Sınav (T1)

80

20

Performansa Dayalı Sınav (P1)

80

-

A6

(P1)- Periyodik İşlemler

Teorik Sınav (T1)

80

22

Performansa Dayalı Sınav    (P1)

80

-

A7

(P1)- Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler

Teorik Sınav (T1)

80

15

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

-Yeterliliğin elde edilmesi ve Servis Yöneticisi - Seviye 5 Sertifikası alabilmek için adayların A1,A2,A3,A4,A5,A6 ve A7 birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

-Sınavlar,   Servis Yöneticisi - Seviye 5 Ulusal Yeterliliği (12UY095-5) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav ( A1/T1,A2/T1,A3/T1,A4/T1,A5/T1,A6/T1 ve A7/T1 ) ve performansa dayalı sınav (A3/P1,A4/P1,A5/P1  ve A6/P1)) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

-Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

-         Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-         Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-         Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

-         EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-         ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

550 TL

Belge Ücreti

:

150 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Bankası

Şube Kodu

:

1946

Hesap No

:

1946-29516353-5028

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

TR98 0001 0019 4629 5163 5350 28

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

 

TR98 0001 0019 4629 5163 5350 29

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

.

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Vesikalık Fotoğrafın Yüklenmesi (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

5

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

-         Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

-         Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

-         2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

-         Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-         Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)

-         Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

-         EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-         ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Hibe Programına Başvuran Adaylar Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak Aşağıdaki Dokümanları Getirmeleri Zorunludur;

-         Adaylar İçin Doğrudan Hibe Başvuru Formu (Hibe Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-         Dezavatajlı Gruba Giriyor İse Durumunu Gösteren Belge;

-         Son 6 aydır işsiz olduklarını gösterir resmi belge veya,

-         Herhangi bir kamu hastanesinden temin edecekleri %40 özür durumunu gösterir sağlık raporu veya İŞKUR'da bulunan özürlü kaydını gösterir belge ya da Özürlüler Genel Müdürlüğü'nden temin edilecek özür durumunu gösterir belge

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl içerisinde  başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

12UY0093-3/ A1-   İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı

25 TL

A1/T1

25 TL

12UY0093-3 /A2-    Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

 

115 TL

A2/T1

25 TL

A2/P1

90 TL

12UY0093-3 /A3-   İş Organizasyonu

 

115 TL

A3/T1

25 TL

A3/P1

90 TL

12UY0093-3 /A4-   Operasyon Yönetimi ve Denetimi

 

115 TL

A4/T1

25 TL

A4/P1

90 TL

12UY0093-3 /A5-      Operasyon Sonrası İşlemler

 

115 TL

A5/T1

25 TL

A5/P1

90 TL

12UY0093-3/A6-       Periyodik İşlemler

 

115 TL

A6/T1

25 TL

A6/P1

90 TL

12UY0093-3 /A7-      Mesleki Gelişime  İlişkin  Faaliyetler

25 TL

A7/T1

25 TL

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında (A1, A2, A3, A4, A5 ,A6,A7) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2.  Servis Yöneticisi  (Seviye 5) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8.  Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3, A4, A5,A6,A7)  bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak SERVİS YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.Gündemdeki Yeterlilikler