Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 14UY0194-4 / Anketör -Seviye 4

14UY0194-4 / Anketör -Seviye 4

14UY0194-4 / Anketör -Seviye 4

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../../2017 Saat; 23.59

Sınav Tarihi

:

../../2017

 

Teorik Sınav

:

../../2017 Saat:14.00 (Tek Oturum)

 

Performansa Dayalı Sınav

:

../../2017 ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

 

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

 

Sınav Ücreti

:

550 TL

 

Belge Ücreti

:

150 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

 

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

 

 

Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

A1/T1: Teorik Sınav

A2

:

Temel İletişim ve Genel Bilişim Teknolojileri Bilgisi

A2/T1: Teorik Sınav- A2/P1: Performansa Dayalı Sınav

A3

:

İş Organizasyonu ve Soru Kâğıdı Uygulama

A3/T1: Teorik Sınav-A3/P1: Performansa Dayalı Sınav

 

Teorik Sınav (A1/T1+A2/T1+A3/T1) toplam 56 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 84 dakikadır

 

A1

A2

A3

Teorik Sınav (T1)

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav (P1)

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav (P1)

Sınav Şekli

Test Sınavı

Test Sınavı

Temel İletişim ve Genel Bilişim Teknolojileri Bilgisi

Test Sınavı

İş Organizasyonu ve Soru Kâğıdı Uygulama

Başarı Notu

(100 üzerinden)

70

70

80

70

80

Soru Sayısı

16

20

-

20

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

-         Yeterliliğin elde edilmesi ve Anketör Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1: 10 soru, A2/T1: 20 soru ve A3/T1: 20 soru (Toplam 50 soru) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

-         Sınavlar, Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği (14UY0194-4) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1, A2/T1, A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A2/P1, A3/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

-         Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

-        Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-        Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-        Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

-        EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-        ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Ücreti

:

550 TL

Belge Ücreti

:

150 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası
Hesap No

:

27- 464698 - 3

IBAN

:

TR 91 0020 9000 0046 4698 0000 03

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

 

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 

4

:

Vesikalık Fotoğrafın Yüklenmesi (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 

5

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

-        Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

-        Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

 

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

 

 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

​      Sınava ilk kez katılacak adaylar,

-        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

-        2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

-        Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-        Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)

-        Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

-        EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-        ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

-        Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş,fotoğraflı nüsha,ıslak imzalı- Aday İşlemleri Panelinden alınacak)


Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

-        Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş,fotoğraflı nüsha,ıslak imzalı- Aday İşlemleri Panelinden alınacak)

 -        Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

Hibe Programına Başvuran Adaylar Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak Aşağıdaki Dokümanları Getirmeleri Zorunludur;

-        Adaylar İçin Doğrudan Hibe Başvuru Formu (Hibe Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-        Dezavatajlı Gruba Giriyor İse Durumunu Gösteren Belge;

               -    Son 6 aydır işsiz olduklarını gösterir resmi belge veya

        -    Herhangi bir kamu hastanesinden temin edecekleri %40 özür durumunu gösterir sağlık raporu veya İŞKUR'da bulunan özürlü kaydını gösterir belge ya da Özürlüler Genel Müdürlüğü'nden temin edilecek özür durumunu gösterir belge

 

  

 

 

MYK BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE PROGRAMI

Doğrudan Hibe Programı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan, Mesleki Yeterlilik sınav ücretinin gereken şartların sağlanması durumunda iadesini mümkün kılan bir hibe programıdır.

Hibe Programındanyararlanmak için kimler başvuru yapabilir?

Hiçbir koşul olmaksızın tüm adaylar başvurabilir

Hibe Programından yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Adaylar, sınav başvuruları onaylandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelin’den “Adaylar İçin Doğrudan Hibe Başvuru Formu”nu doldurarak yapabilirler

Hibe Programı sınav ve belgelendirme için adayın yaptığı masrafların ne kadarını kapsar?

-        İade yalnızca sınav ücreti için geçerlidir. (Sınav Ücretinin Tamamı; 550TL)

-        MYK belge ücreti olan 50 TL bu kapsamda yer almamaktadır. Aday belge almaya hak kazandıktan sonra belge ücretini, MYK’ya aktarılmak üzere SAÜSEM’in ilgili hesabına yatırır ancak bu belge ücretinin iadesi söz konusu değildir.

Bu hibe programında, sınav ücretinin iadesini kim yapar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yatırımlar Dairesi Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan 20.07.2015 tarihli Belgelendirme için “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” doğrultusunda Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığı ile yapılır.

Sınav ücretinin geri iade edilmesi için SAÜSEM süreci nasıl işletecek?

1.      Sınav başvurusu sırasında; sınav ücretini SAÜSEM’in web sayfasında ilan ettiği ilgili hesaba yatırmış olması,

2.      Sınav başvurusu onaylandıktan sonra, ‘Aday İşlemleri Panelinden’ ‘Hibe Başvuru Formu” doldurmuş olması,

3.      Dezavantajlı gruba giriyor ise; hibe başvurusu sırasında dezavantajlı grup şartını sağladığının kanıtı olan belge/belgeleri taratarak ya da fotoğrafını çekerek “Aday İşlemleri Paneli”ne yüklemiş olması,

4.      Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olarak belge almaya hak kazanmış olması,

5.      Dezavantajlı gruba giriyor ise; sınav evraklarının teslimi sırasında hibe başvurusu ile ilgili durumunu kanıtlayan belgenin aslını SAÜSEM’e teslim etmesi,

6.      Belge Almaya Hak Kazananlar listesindeki adayların hibe başvuru evraklarının MYK tarafından onaylanmış olması.

 

Hibe başvurusu onaylanan adayların geri ödemesi nasıl yapılır?

Sınav başvurusu sırasında ödenen sınav ücretinin iade süreci 4. Maddede anlatılan şartların gerçekleşmesi ile başlar.

MYK’nın onayına müteakip en geç 1 ay içerisinde SAÜSEM ilgili adayların banka hesaplarına sınav ücreti olan miktarı hibe fonunda iade eder.

 

Sınav ücreti, hangi dezavantajlı gruplara iade edilecek?

-        Son 6 ay veya daha uzun süredir işsiz ya da

-        %40 ve üzeri engelli olan kişiler sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanmaları durumunda istenen kanıtları belirlenen süreler içinde sunarak bu programdan yaralanabilirler.

Hibe Programına fondan faydalanmak isteyen tüm adaylar başvurabilir. Adaylar Hibe desteğinden yalnızca 1 (bir) belgelendirme için yararlanabilirler. Hibe Programı yaklaşık 1700 kişiyi kapsamaktadır. Hibenin iade edileceği aday sayısı Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının insiyatifindedir. Ücret iadesi; Hibe Başvuru sırası esas alınarak iade edilecektir. 


17/07/2016

17/07/2016

17/07/2016

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03Gündemdeki Yeterlilikler